duminică, 4 aprilie 2010

Mănăstirea Vladimireşti

Situată la 4 km de comuna Tudor Vladimirescu, Mănăstirea Vladimireşti este un loc de linişte pentru cei ce o vizitează. Mănăstire de maici cu sobor numeros (aproape 200), în prezent se situează pe locul trei în ţară ca număr de personal după mănăstirile Agapia şi Văratec, dar pe primul loc între mănăstirile cu vieţuire de obşte.

Poarta de la intrarea pe domeniul mănăstirii este tipic maramureşeană şi a fost lucrată în 1992. De aici porneşte drumul spre livadă, vie şi iaz. Intrarea în incintă se face pe o alee străjuită de tei, trecând pe sub clopotniţă. De o parte şi de alta se află stăreţia şi căminul preoţesc. În mijlocul incintei este Biserica mare, construită pe locul primei apariţii Dumnezeieşti în formă de cruce, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. La est de Biserica mare este situat Paraclisul (Biserica mică), iar la sud Micul Altar de vară.

Construcţia bisericii mari începe în 1941 şi este finalizată în 1943. În 1956 biserica a fost închisă de puterea muncitorescă, iar în 1990, a fost redeschisă şi redată cultului, după care a urmat repararea şi împodobirea ei, prin râvna călugăriţelor mănăstirii şi a credincioşilor.

Muzeul mănăstirii deţine 106 icoane vechi din secolele XVIII-XIX. Aici se păstrează crucea de lemn sau “crucea din porumb” cu care s-a însemnat locul Sfântului Altar la arătarea semnului dumnezeiesc.

Mănăstirea Vladimireşti deţine ateliere de pictură, sculptură de rame şi mobilier bisericesc, de înrămat icoane, croitorie, broderie, tricotaje, flori artificiale şi covoare. Gospodăria are 80 de hectare de pământ arabil, zestrea maicilor, vie, livadă, păsări, animale, o brutărie proprie, o bolniţă şi o mică pădure de salcâmi.

Dacă edificiul mănăstirii apare ca o oază de reliefuri într-o regiune oarecum monotonă, dominată de terenuri agricole, cei ce ajung aici descoperă o oază de viaţă, o “mănăstire vie” – aşa cum o caracteriza patriarhul Iustinian în 1949 – care trăieşte prin unitatea şi dragostea vieţuitoarelor sale un imn neîncetat de laudă închinat lui Dumnezeu.

Acces: DN 25 Galaţi - Tecuci. Indicator din comuna Tudor Vladimirescu, spre dreapta dacă se vine dinspre Galaţi. 4 km pe drum asfaltat.

(Ref. : http://www.manastirea-vladimiresti.go.ro/)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu